Mia Vabø

Mia Vabø

Kort om

Forskningsområde: Helse- og velferdstjenester. Skiftende styringstrender, organisering, styring, ledelse og konsekvenser for ansattes arbeidshverdag. Komparativ velferdsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg, Sykehjem, Tverrprofesjonelt samarbeid, Omsorgstjenester, Velferdens organisering, Styringstrender, Samskaping, Omsorgsideologi, Hverdagsrehabilitering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Mia (2018). Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.
https://www.idunn.no/sok#?q=Vab%C3%B8&j=tidsskrift...

Vabo, Signy Irene; Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/10642/3494

Næss, Anders; Fjær, Eivind Grip; Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine . Vol. 150.

Rasmussen, Bente; Vabø, Mia (2014). Inneklemt ledelse. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 6. s. 94-108. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia (2014). Reformtrender og endringsparadokser. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 4. s. 62-79. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia (2014). Bakkebyråkratiet - der emosjonelt arbeid blir politikk. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 2. s. 29-47. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia (2014). Dilemmaer i velferdens organisering. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (2014). Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. 224 s. Universitetsforlaget.

Næss, Anders; Vabø, Mia (2014). Negotiating Narratives of Elderly Care: The Case of Pakistani Migration to Norway. Ageing International . Vol. 39.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig