English version
Mia Vabø

Mia Vabø

Kort om

Mia Vabø er sosiolog og har lang erfaring som forsker og forskningsleder ved NOVA, Senter og velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk og prosjekter, blant annet en nordisk survey blant helsefagarbeidere (NORDCARE I og II). Hun har initiert og ledet en rekke større NFR-prosjekter som har undersøkt hvordan arbeidshverdagen i helse- og omsorgstjenestene preges av skiftende styringstrender og arbeidsformer. Hennes forskning er for tiden rettet mot arbeids- og læringsbetingelser i helse og omsorgstjenestene – hvordan politiske, kulturelle og institusjonelle endringer skaper rammer for arbeid og læring på arbeidsplassen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg   Sykehjem   Tverrprofesjonelt samarbeid   Omsorgstjenester   Velferdens organisering   Styringstrender   Samskaping   Omsorgsideologi   Hverdagsrehabilitering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vabø, Mia; Graff, Lea (2023). Making sense of reablement within different institutional contexts. Collaborative service ideals in Norwegian and Danish home care. 13 s. International Journal of Social Welfare .

Vabø, Mia; Zechner, Minna; Stranz, Anneli; Graff, Lea; Sigurveig, Sigurdadottir (2022). Is Nordic elder care facing a (new) collaborative turn?. Social Policy & Administration .

Øye, Christine; Norvoll, Reidun; Vabø, Mia (2021). 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres. Ageing & Society .
https://hdl.handle.net/11250/2833200

Elstad, Jon Ivar; Vabø, Mia (2021). Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. 10 s. BMC Health Services Research . Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Drange, Ida; Vabø, Mia (2021). A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. Nordic Journal of Working Life Studies . Vol. 11.

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Vabø, Mia (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster- hverdagsrehabilitering som eksempel. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Kapittel 3. s. 69-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vabø, Mia (2018). Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.
https://www.idunn.no/sok#?q=Vab%C3%B8&j=tidsskrift...

Vabo, Signy Irene; Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/10642/3494

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig