English version
Mia Vabø

Mia Vabø

Kort om

Mia Vabø er sosiolog og har lang erfaring som forsker og forskningsleder ved NOVA, Senter og velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk og prosjekter, blant annet en nordisk survey blant helsefagarbeidere (NORDCARE I og II). Hun har initiert og ledet en rekke større NFR-prosjekter som har undersøkt hvordan arbeidshverdagen i helse- og omsorgstjenestene preges av skiftende styringstrender og arbeidsformer. Hennes forskning er for tiden rettet mot arbeids- og læringsbetingelser i helse og omsorgstjenestene – hvordan politiske, kulturelle og institusjonelle endringer skaper rammer for arbeid og læring på arbeidsplassen.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg   Sykehjem   Tverrprofesjonelt samarbeid   Omsorgstjenester   Velferdens organisering   Styringstrender   Samskaping   Omsorgsideologi   Hverdagsrehabilitering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Graff, Lea; Vabø, Mia (2023). Making sense of reablement within different institutional contexts. Collaborative service ideals in Norwegian and Danish home care. 13 s. International Journal of Social Welfare.
https://doi.org/10.1111/ijsw.12580

Graff, Lea; Vabø, Mia (2023). Unravelling the dichotomisation of care and reablement: an ethnographic exploration of contradictions between policy rhetoric and practice in Danish and Norwegian eldercare. 17 s. International Journal of Care and Caring.
https://doi.org/10.1332/23978821Y2023D000000001

Jensen, Maya F.; Vabø, Mia (2023). Making assessment protocols workable: Navigating transparency and person-centredness in Norwegian reablement. 18 s. Sociology of Health and Illness.
https://doi.org/10.1111/1467-9566.13710

Vabø, Mia ; Zechner, Minna; Stranz, Anneli; Graff, Lea; Sigurveig, Sigurdadottir (2022). Is Nordic elder care facing a (new) collaborative turn?. Social Policy & Administration.
https://doi.org/10.1111/spol.12805

Øye, Christine; Norvoll, Reidun ; Vabø, Mia (2021). 'Keeping up appearances' - Negotiating identities of being fit in older age: A multi-site ethnographic study of daily life in contemporary day centres. 17 s. Ageing & Society.
https://doi.org/10.1017/S0144686X2100163X

Drange, Ida ; Vabø, Mia (2021). A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. 21 s. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 11.
https://doi.org/10.18291/njwls.128595

Elstad, Jon Ivar ; Vabø, Mia (2021). Lack of recognition at the societal level heightens turnover considerations among Nordic eldercare workers: a quantitative analysis of survey data. 10 s. BMC Health Services Research. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12913-021-06734-4

Vabø, Mia (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster- hverdagsrehabilitering som eksempel. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester . s. 69-95. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.66.ch3

Vabø, Mia ; Drange, Ida ; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. 16 s. Fagbladet samfunn og økonomi.

Vabø, Mia (2018). Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning. Vol. 4.
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2018-03-10

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig