English version
Mia Vabø

Mia Vabø

Kort om

Forskningsområde: Helse- og velferdstjenester. Skiftende styringstrender, organisering, styring, ledelse og konsekvenser for ansattes arbeidshverdag. Komparativ velferdsforskning.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eldreomsorg   Sykehjem   Tverrprofesjonelt samarbeid   Omsorgstjenester   Velferdens organisering   Styringstrender   Samskaping   Omsorgsideologi   Hverdagsrehabilitering

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Drange, Ida; Vabø, Mia (2021). A Cross-sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare. Nordic Journal of Working Life Studies .

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Vabø, Mia (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster- hverdagsrehabilitering som eksempel. Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl (Red.). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Kapittel 3. s. 69-95. Cappelen Damm Akademisk.

Vabø, Mia (2018). Omsorgsarbeid i et hverdagslivsperspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning . Vol. 4.
https://www.idunn.no/sok#?q=Vab%C3%B8&j=tidsskrift...

Vabo, Signy Irene; Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier . Vol. 18.

Vabø, Mia (2015). Changing Welfare Institutions as Sites of Contestation. Engelstad, Fredrik; Hagelund, Anniken (Red.). Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia. kapittel 13. s. 242-262. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/10642/3494

Næss, Anders; Fjær, Eivind Grip; Vabø, Mia (2015). The assisted presentations of self in nursing home life. Social Science and Medicine . Vol. 150.

Rasmussen, Bente; Vabø, Mia (2014). Inneklemt ledelse. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 6. s. 94-108. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia (2014). Reformtrender og endringsparadokser. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 4. s. 62-79. Universitetsforlaget.

Vabø, Mia (2014). Bakkebyråkratiet - der emosjonelt arbeid blir politikk. Vabø, Mia; Vabo, Signy Irene (Red.). Velferdens organisering. Kapittel 2. s. 29-47. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig