English version
Petter Gulbrandsen

Petter Gulbrandsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Gulbrandsen, Petter ; Bøen, Lene ; Tyskerud, Anne-Mette (2024). Organisering, gjennomføring og oppfølging av PPUY - studenter i pedagogisk praksis ved Oslomet. Nasjonalt nettverk for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY). Oslomet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Gulbrandsen, Petter ; Gjersøe, Karine Sand ; Syverstad, Marie (2024). Innovative pedagogical practices - Virtuelle refleksjonsgrupper som bærekraftig oppfølging i pedagogisk praksis. Nordyrk 2024. Evolving VET: Navigating traditions and transformations.. University of Iceland in Reykjavík.

Gulbrandsen, Petter ; Syverstad, Marie ; Gjersøe, Karine Sand (2024). Refleksjon i erfaringsbasert læring med forankring i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk ved praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag ( PPU-Y). Lærerutdanningskonferansen: 2024 Lærerprofesjonen for fremtiden. UiR - Universitets- og høgskolerådet.

Gulbrandsen, Petter ; Gjersøe, Karine Sand (2024). Virtuelle refleksjonsgrupper i et bærekraftperspektiv ved Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærer (PPUY). Om datainnsamlingen i prosjektet. Dagsseminar med forskningsgruppen Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Watz, Siw Helen Martinsen (2024). Fra lærer til kvalifisert praksislærer - en utviklingsprosess. Undervisning i veiledning, kollegaveiledning og utviklingsarbeid for lærerkollegier på en videregående yrkesfagskole. Et bidrag til utvikling av en organisasjonsteoretisk, didaktisk modell for samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt i LUSY prosjektet. Veiledningskonferansen 2024. Høgskolen i Østfold.

Gulbrandsen, Petter ; Wolden, Anne-Catrine ; Gjersøe, Karine Sand ; Nymark, Solfrid ; Granborg, Øyvind ; Tyskerud, Anne-Mette ; Bøen, Lene ; Syverstad, Marie ; Holst-Larsen, Ragnvald (2023). Oppbygging og organisering av PPU-Y studiet ved Oslomet. Nasjonalt samarbeidsmøte for Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Vabø, Mia ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Språkkompetanse, kommunikasjon og læring - Minoritetsspråklige som har arbeidspraksis i helse- og omsorgssektoren. Dagsseminar med forskningsgruppa Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Vabø, Mia ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Navigating Vocational Education: Experiences of Short-Term Minority Language-Speaking Students in a Norwegian Alternative Vg3 Pathway. Learning environments for future Nordic eldercare. Explorative workshop . YLU, Oslomet.

Vabø, Mia ; Gulbrandsen, Petter ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Norwegian vocational education and training (VET) for health care workers. Learning environments for future Nordic eldercare. Explorative workshop. YLU, Oslomet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig