English version
Ragnvald Holst-Larsen

Ragnvald Holst-Larsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holst-Larsen, Ragnvald (2020). Holst-Larsen, R. (2020). Validity and Value of Teacher Education Research Smith, Kari (Red.), Is action research about developing individual approaches to help young dropouts valid? — A Position Paper ( s 199 – 216) . Bergen: Fagbokforlaget. Smith, Kari (Red.). Validity and Value of Teacher Education Research. s. 199 -216. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig