English version
Øyvind Granborg

Øyvind Granborg

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Aakernes, Nina ; Granborg, Øyvind (2023). Styrking av sammenhengen mellom opplæringsarenaene i yrkesfaglærerutdanningen. NordYrk 2023. NorYrk-nettverket.

Gulbrandsen, Petter ; Wolden, Anne-Catrine ; Gjersøe, Karine Sand ; Nymark, Solfrid ; Granborg, Øyvind ; Tyskerud, Anne-Mette ; Bøen, Lene ; Syverstad, Marie ; Holst-Larsen, Ragnvald (2023). Oppbygging og organisering av PPU-Y studiet ved Oslomet. Nasjonalt samarbeidsmøte for Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Granborg, Øyvind ; Henriksen, Bendik Stubstad (2023). Samspill mellom simulering og veiledning i medieutdanning. Nordyrk Conferance 2023. Nordyrk.

Karstensen, Steinar ; Aakernes, Nina ; Granborg, Øyvind (2022). Planlegge og gjennomføre første nasjonale fagdag for Informasjonsteknologi og Medieproduksjon. Nasjonal fagdag IM . OsloMet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig