English version

Samarbeid skole - arbeidsliv - universitet

Medlemmene i forskningsgruppen arbeider med prosjekter knyttet til ulike former for samvirke mellom skole, arbeidsliv og OsloMet. Målet er å utvikle kunnskap om, og utvikle, relevant yrkesopplæring i skole, arbeidsliv og yrkesfaglærerutdanning. Det legges vekt på flere forskningstilnærminger tilpasset målet for hvert enkelt prosjekt.

Målet er å bidra til utvikling av medlemmenes forskerkompetanse, hjelp til publisering, og ikke minst overføring av forskningsbasert kunnskap til undervisningen ved instituttet.

Et fellesprosjekt, Lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen, er kommet godt i gang. Prosjektet ser på varige samarbeidsstrukturer og relevant utdanningsinnhold. Her er det åpent for både medlemmer i gruppa og interesserte fra andre forskergrupper å være med.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Forskningsvirksomheten i gruppen har følgende utviklings- og kunnskapsmål:

   Mål for utvikling

   • At instituttet utvikler et varig lærende samarbeid med videregående yrkesfaglige skoler som lærerutdanningsskoler.
   • Overføre forskningsbasert kunnskap fra forskningsgruppen til undervisningen ved både bachelor- og masterutdanningen ved instituttet. 

    Kunnskapsmål (forskningsmål)

   • Å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan yrkesfaglærerutdanningsinstitusjoner, yrkesfaglige videregående skoler og bedrifter kan samarbeide om fortløpende utvikling av relevant innhold i yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning og om læring på arbeidsplassen.
   • Å utvikle kunnskap om implementering av LK20 med fokus på spørsmål som gjelder læreplaner, yrkesrelevans, yrkesdidaktikk og samarbeid skole\arbeidsliv.
  • Forskningsprosjekter

   • Relevant yrkesutdanning og yrkesfaglærerutdanning gjennom samarbeid skole/arbeidsliv/universitet.
   • Lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen, med fokus på varige samarbeidsstrukturer og relevant utdanningsinnhold.
  • Samarbeidspartnere

   • Institutt for yrkesfaglærerutdanning (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
   • Utdanningsetaten i Oslo (prosjektet Lærerutdanningsskoler)
   • Utdanningsetaten i Viken/Akershus (prosjektet Lærerutdanningsskoler)