English version
Nina Aakernes

Nina Aakernes

Fagområder

Emner

Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Karstensen, Steinar ; Aakernes, Nina (2023). En utdanningsreforms møte med ulike skolekulturer og forståelsesrammer. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 8.
https://doi.org/10.7577/sjvd.5227

Aakernes, Nina ; Møllerhagen, Torill Hammeren ; Berg Olstad, Hanne ; Schaug, Rosaline Mary (2023). Creating a Free Space for Professional Development through Collaborative Self-Study. 17 s. Studying Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/17425964.2023.2212683

Aakernes, Nina (2020). Both novice and expert? How apprentices develop vocational competence in workplaces where technology is continuously changing: Examples from the Norwegian media graphics programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 10.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010118

Aakernes, Nina ; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3202

Aakernes, Nina (2018). From school to work: Coherence between learning in school and learning in workplaces for apprentices in the Media graphics programme in Norway. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188176Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig