English version
Nina Aakernes

Nina Aakernes

Fagområder

Emner

Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aakernes, Nina (2020). Both novice and expert? How apprentices develop vocational competence in workplaces where technology is continuously changing: Examples from the Norwegian media graphics programme. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.

Aakernes, Nina; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Aakernes, Nina (2018). From school to work: Coherence between learning in school and learning in workplaces for apprentices in the Media graphics programme in Norway. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig