English version
Hilde Hiim

Hilde Hiim

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Hiim, Hilde (2023). Developing teacher professionalism in an era of neo-liberalism. McNiff, Jean (Red.). Representations of the Academic: Challenging Assumptions in Higher Education . Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351053

Hiim, Hilde (2022). How Can Collaboration between Schools and Workplaces Contribute to Relevant Vocational Education?: Results of an Action Research Project in the School-based Part of Norwegian Vocational Education and Training. Vocations and Learning.
https://doi.org/10.1007/s12186-022-09300-z

Hiim, Hilde (2022). The Quality and status of Norwegian VET. Billet, Stephen; Stalder, Barbara Elisabeth; Aarkrog, Vibe; Choy, Sarojni; Hodge, Steven; Le, Anh Hai (Red.). The Standing of Vocational Education and the Occupations It Serves Current Concerns and Strategies For Enhancing That Standing. s. 201-222. Springer.

Johnsen, Kjersti Lisbeth ; Hiim, Hilde (2020). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen. 20 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111

Hiim, Hilde (2020). Å vurdere yrkeskompetanse. Hva er yrkeskompetanse og hvordan kan den vurderes?. 21 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 10.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2010345

Hiim, Hilde (2020). The quality and standing of school-based Norwegian VET. 21 s. Journal of Vocational Education and Training. Vol. 72.
https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1734062

Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde ; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (2020). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. ISBN: 9788202652296. 597 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121

Hiim, Hilde (2020). Likheter og forskjeller mellom tilnærminger til aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch1

Aakernes, Nina ; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3202

Hiim, Hilde ; Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig