English version
Hilde Hiim

Hilde Hiim

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hiim, Hilde (2020). Likheter og forskjeller mellom tilnærminger til aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Red.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittel 1. Cappelen Damm Akademisk.

Hiim, Hilde (2020). Å vurdere yrkeskompetanse. Hva er yrkeskompetanse og hvordan kan den vurderes?. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
https://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.338...

Johnsen, Kjersti Lisbeth; Hiim, Hilde (2020). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 11.

Hiim, Hilde (2020). The quality and standing of school-based Norwegian VET. Journal of Vocational Education and Training . Vol. 72.

Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (2020). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. ISBN: 9788202652296. 597 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121

Aakernes, Nina; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Hiim, Hilde; Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 7. Universitetsforlaget.

Hiim, Hilde (2017). Relevant lærerutdanning og aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 2. s. 45-71. Cappelen Damm Akademisk.

Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. ISBN: 9788202529819. 471 s. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/11250/2458543

Hiim, Hilde (2017). Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig