English version
Kjersti Lisbeth Johnsen

Kjersti Lisbeth Johnsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Johnsen, Kjersti Lisbeth ; Hiim, Hilde (2020). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen. 20 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig