Norwegian version
Kjersti Lisbeth Johnsen

Kjersti Lisbeth Johnsen

Research projects

Scientific publications

Johnsen, Kjersti Lisbeth ; Hiim, Hilde (2020). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen. 20 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.211111These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete