Norwegian version
Jan Stålhane

Jan Stålhane

Scientific publications

Hiim, Hilde; Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 7. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete