Norwegian version
Hilde Hiim

Hilde Hiim

Research projects

Scientific publications

Hiim, Hilde (2022). The Quality and status of Norwegian VET. Billet, Stephen; Stalder, Barbara Elisabeth; Aarkrog, Vibe; Choy, Sarojni; Hodge, Steven; Le, Anh Hai (Ed.). The Standing of Vocational Education and the Occupations It Serves Current Concerns and Strategies For Enhancing That Standing. The Quality and status of Norwegian VET.. p. 201-222. Springer.

Hiim, Hilde (2022). How Can Collaboration between Schools and Workplaces Contribute to Relevant Vocational Education?: Results of an Action Research Project in the School-based Part of Norwegian Vocational Education and Training. Vocations and Learning .

Hiim, Hilde (2020). Likheter og forskjeller mellom tilnærminger til aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittel 1. Cappelen Damm Akademisk.

Hiim, Hilde (2020). Å vurdere yrkeskompetanse. Hva er yrkeskompetanse og hvordan kan den vurderes?. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 10.
https://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.338...

Johnsen, Kjersti Lisbeth; Hiim, Hilde (2020). Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 11.

Hiim, Hilde (2020). The quality and standing of school-based Norwegian VET. Journal of Vocational Education and Training . Vol. 72.

Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (2020). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. ISBN: 9788202652296. 597 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121

Aakernes, Nina; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Hiim, Hilde; Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 7. Universitetsforlaget.

Hiim, Hilde (2017). Relevant lærerutdanning og aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 2. p. 45-71. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete