Norwegian version
Hilde Hiim

Hilde Hiim

Research projects

Scientific publications

Aakernes, Nina; Hiim, Hilde (2019). Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Hiim, Hilde; Stålhane, Jan (2018). Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 7. Universitetsforlaget.

Hiim, Hilde (2017). Relevant lærerutdanning og aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 2. p. 45-71. Cappelen Damm Akademisk.

Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (2017). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. ISBN: 9788202529819. 471 p. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/11250/2458543

Hiim, Hilde (2017). Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 4.

Hiim, Hilde (2016). Educational action Research and the Development of Professional teacher knowledge. Gunnarsson, Ewa; Hansen, Hans Peter; Nielsen, Birger Steen; Sriskandarajah, Nadarajah (Ed.). Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia. 8. p. 147-161. Routledge.
https://www.book2look.com/embed/9781317335443

Hiim, Hilde (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 99.

Hiim, Hilde (2015). Læreren som forsker. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 4. p. 74-93. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Eikeland, Olav; Hiim, Hilde; Schwencke, Eva (2015). Yrkespedagogiske perspektiver. ISBN: 9788205482661. 270 p. Gyldendal Akademisk.
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/G...

Hiim, Hilde (2014). Yrkesretting av fellesfag. Yrkesfaglæreres og elevers erfaringer i forsøk med yrkesretting av fellesfag. Postholm, May Britt; Tiller, Tom (Ed.). Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. 10. p. 178-200. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete