Norwegian version
Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte

About

Professor

- Ph.D. Didactical principles for relevant vocational and professional education

Experience / areas of work

- Project manager for the NFR project Teacher training schools (LUSY) 2020-2025

- Head of Research, Department of Vocational Teacher Education

- Action Research

Subject manager for the PhD-courses 

- Vocational educational research, Vocational didactic research, Action Research

Previous subject responsibility for

- Master in Vocational Pedagogy

- Postgraduate Certificate Teaching in Professional Education

- Vocational Teacher Education

External assignment 

- Postgraduate Certificate Teaching in Professional Education, University College for Police Studies

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education

Subject areas

Professional pedagogy

Administrative field of work

Research communication   Research collaboration   Research strategy

Research projects

Scientific publications

Magnussen, Kaija-Liisa ; Sylte, Ann Lisa (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4282

Havreberg, Solveig Dalehaug ; Sylte, Ann Lisa (2021). Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning. 22 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 11.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.21v11i1

Sylte, Ann Lisa (2020). Predicting the future competence needs in working life: Didactical implications for VET in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.7.2.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 p. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Sylte, Ann Lisa (2018). Profesjonsretting og studentaktivitet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 3.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2694

Sylte, Ann Lisa (2017). Validitet i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold . p. 443-462. Cappelen Damm Akademisk.

Sylte, Ann Lisa ; Jahanlu, David (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577/sjvd.2010

Sylte, Ann Lisa (2016). Profesjonspedagogikk - yrkesretting / profesjonsretting av pedagogikk og didaktikk (2. utg.). ISBN: 978-82-05-49450-3. 298 p. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete