Norwegian version
Aina Kristiansen

Aina Kristiansen

Research projects

Publications and research

Dissemination

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Statsråd Brenna svarer ikke på yrkesfagkrisen i norsk ungdomsskole. Dagsavisen.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Ti års satsing - null resultat. Dagsavisen.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Ti års satsing på yrkesfag – null resultat. Dagsavisen.
https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/05/09/ti-ars

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Hvordan få elevene gjennom yrkesutdanningen?. Yrke.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Hvordan få elevene gjennom yrkesutdanningen? Svaret ligger i ungdomsskolen. Yrke. Vol. 66.

Wolden, Anne-Catrine ; Dahlback, Jorunn ; Sylte, Ann Lisa ; Berg Olstad, Hanne ; Kristiansen, Aina ; Møllerhagen, Torill Hammeren ; Meland, Marie Syverstad (2020). Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk og Kompetanses.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete