Norwegian version
Aina Kristiansen

Aina Kristiansen

Publications and research

Dissemination

Wolden, Anne-Catrine; Dahlback, Jorunn; Sylte, Ann Lisa; Berg Olstad, Hanne; Kristiansen, Aina; Møllerhagen, Torill Hammeren; Meland, Marie Syverstad (2020). Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk og Kompetanses.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete