Norwegian version
Marie Syverstad

Marie Syverstad

Research projects

Publications and research

Dissemination

Gulbrandsen, Petter ; Syverstad, Marie ; Gjersøe, Karine Sand (2024). Refleksjon i erfaringsbasert læring med forankring i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk ved praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag ( PPU-Y). Lærerutdanningskonferansen: 2024 Lærerprofesjonen for fremtiden. UiR - Universitets- og høgskolerådet.

Gulbrandsen, Petter ; Wolden, Anne-Catrine ; Gjersøe, Karine Sand ; Nymark, Solfrid ; Granborg, Øyvind ; Tyskerud, Anne-Mette ; Bøen, Lene ; Syverstad, Marie ; Holst-Larsen, Ragnvald (2023). Oppbygging og organisering av PPU-Y studiet ved Oslomet. Nasjonalt samarbeidsmøte for Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Wolden, Anne-Catrine ; Dahlback, Jorunn ; Sylte, Ann Lisa ; Berg Olstad, Hanne ; Kristiansen, Aina ; Møllerhagen, Torill Hammeren ; Meland, Marie Syverstad (2020). Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk og Kompetanses.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete