Norwegian version
Anne-Mette Tyskerud

Anne-Mette Tyskerud

Publications and research

Dissemination

Gulbrandsen, Petter ; Bøen, Lene ; Tyskerud, Anne-Mette (2024). Organisering, gjennomføring og oppfølging av PPUY - studenter i pedagogisk praksis ved Oslomet. Nasjonalt nettverk for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY). Oslomet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Gulbrandsen, Petter ; Wolden, Anne-Catrine ; Gjersøe, Karine Sand ; Nymark, Solfrid ; Granborg, Øyvind ; Tyskerud, Anne-Mette ; Bøen, Lene ; Syverstad, Marie ; Holst-Larsen, Ragnvald (2023). Oppbygging og organisering av PPU-Y studiet ved Oslomet. Nasjonalt samarbeidsmøte for Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Tyskerud, Anne-Mette ; Nymark, Solfrid ; Wolden, Anne-Catrine ; Schaug, Rosaline Mary (2023). Profesjonskvalifisering av praksislærere. NORDYRK 2023. NORDYRK.

Nymark, Solfrid ; Wolden, Anne-Catrine ; Tyskerud, Anne-Mette ; Schaug, Rosaline Mary (2022). Digital fleksibel videreutdanning for praksislærere i yrkesfag. Samarbeidsmøte med praksislærere og praksisseksjonen . Team praksis på YLU.

Wolden, Anne-Catrine ; Nymark, Solfrid ; Tyskerud, Anne-Mette ; Schaug, Rosaline Mary (2022). Digital fleksibel videreutdanning for praksislærere. Samarbeidsmøte for skoleledere/eiere . Team Praksis på YLU.

Tyskerud, Anne-Mette ; Nymark, Solfrid ; Schaug, Rosaline Mary; Wolden, Anne-Catrine (2022). Vurdering i pedagogisk praksis. Samarbeidsmøte praksislærere og institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet.

Wolden, Anne-Catrine ; Nymark, Solfrid ; Schaug, Rosaline Mary; Tyskerud, Anne-Mette (2022). Praksislærerutdanning for yrkesfaglærere, en asynkron og fleksibel videreutdanning. Fakultetskonferens. Malmö universitet Fakultet för lärande och samhälle,.

Wolden, Anne-Catrine ; Nymark, Solfrid ; Schaug, Rosaline Mary; Tyskerud, Anne-Mette (2021). Profesjonskvalifisering av praksislærere, prosjektsøknad og midler. Instituttmøte YLU. Instituttet for yrkesfaglærerutdanning OsloMet.

Tyskerud, Anne-Mette (2018). Matematikk som verktøy i yrkesfaglærerutdanning og arbeidsliv. NORDYRK 2018. Oslo Metropolitan University.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete