Norwegian version
Petter Gulbrandsen

Petter Gulbrandsen

Research projects

Publications and research

Dissemination

Gulbrandsen, Petter ; Bøen, Lene ; Tyskerud, Anne-Mette (2024). Organisering, gjennomføring og oppfølging av PPUY - studenter i pedagogisk praksis ved Oslomet. Nasjonalt nettverk for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY). Oslomet, Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Gulbrandsen, Petter ; Syverstad, Marie ; Gjersøe, Karine Sand (2024). Refleksjon i erfaringsbasert læring med forankring i yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk ved praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag ( PPU-Y). Lærerutdanningskonferansen: 2024 Lærerprofesjonen for fremtiden. UiR - Universitets- og høgskolerådet.

Gulbrandsen, Petter ; Gjersøe, Karine Sand (2024). Virtuelle refleksjonsgrupper i et bærekraftperspektiv ved Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærer (PPUY). Om datainnsamlingen i prosjektet. Dagsseminar med forskningsgruppen Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Watz, Siw Helen Martinsen (2024). Fra lærer til kvalifisert praksislærer - en utviklingsprosess. Undervisning i veiledning, kollegaveiledning og utviklingsarbeid for lærerkollegier på en videregående yrkesfagskole. Et bidrag til utvikling av en organisasjonsteoretisk, didaktisk modell for samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt i LUSY prosjektet. Veiledningskonferansen 2024. Høgskolen i Østfold.

Gulbrandsen, Petter ; Vabø, Mia ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Språkkompetanse, kommunikasjon og læring - Minoritetsspråklige som har arbeidspraksis i helse- og omsorgssektoren. Dagsseminar med forskningsgruppa Yrkesfaglige kunnskapsformer i et mangfoldsperspektiv.. Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Vabø, Mia ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Navigating Vocational Education: Experiences of Short-Term Minority Language-Speaking Students in a Norwegian Alternative Vg3 Pathway. Learning environments for future Nordic eldercare. Explorative workshop . YLU, Oslomet.

Vabø, Mia ; Gulbrandsen, Petter ; Watz, Siw Helen Martinsen (2023). Norwegian vocational education and training (VET) for health care workers. Learning environments for future Nordic eldercare. Explorative workshop. YLU, Oslomet.

Gulbrandsen, Petter ; Wolden, Anne-Catrine ; Gjersøe, Karine Sand ; Nymark, Solfrid ; Granborg, Øyvind ; Tyskerud, Anne-Mette ; Bøen, Lene ; Syverstad, Marie ; Holst-Larsen, Ragnvald (2023). Oppbygging og organisering av PPU-Y studiet ved Oslomet. Nasjonalt samarbeidsmøte for Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Oslomet.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete