English version
Anne-Mette Tyskerud

Anne-Mette Tyskerud

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Nymark, Solfrid; Wolden, Anne-Catrine; Tyskerud, Anne-Mette; Schaug, Rosaline Mary (2022). Digital fleksibel videreutdanning for praksislærere i yrkesfag. Samarbeidsmøte med praksislærere og praksisseksjonen . Team praksis på YLU.

Wolden, Anne-Catrine; Nymark, Solfrid; Tyskerud, Anne-Mette; Schaug, Rosaline Mary (2022). Digital fleksibel videreutdanning for praksislærere. Samarbeidsmøte for skoleledere/eiere . Team Praksis på YLU.

Tyskerud, Anne-Mette; Nymark, Solfrid; Schaug, Rosaline Mary; Wolden, Anne-Catrine (2022). Vurdering i pedagogisk praksis. Samarbeidsmøte praksislærere og institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU). Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet.

Wolden, Anne-Catrine; Nymark, Solfrid; Schaug, Rosaline Mary; Tyskerud, Anne-Mette (2022). Praksislærerutdanning for yrkesfaglærere, en asynkron og fleksibel videreutdanning. Fakultetskonferens. Malmö universitet Fakultet för lärande och samhälle,.

Wolden, Anne-Catrine; Nymark, Solfrid; Schaug, Rosaline Mary; Tyskerud, Anne-Mette (2021). Profesjonskvalifisering av praksislærere, prosjektsøknad og midler. Instituttmøte YLU. Instituttet for yrkesfaglærerutdanning OsloMet.

Tyskerud, Anne-Mette (2018). Matematikk som verktøy i yrkesfaglærerutdanning og arbeidsliv. NORDYRK 2018. Oslo Metropolitan University.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig