English version
Marie Syverstad

Marie Syverstad

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Wolden, Anne-Catrine; Dahlback, Jorunn; Sylte, Ann Lisa; Berg Olstad, Hanne; Kristiansen, Aina; Møllerhagen, Torill Hammeren; Meland, Marie Syverstad (2020). Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk og Kompetanses.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig