English version
Hanne Berg Olstad

Hanne Berg Olstad

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aakernes, Nina ; Møllerhagen, Torill Hammeren ; Berg Olstad, Hanne ; Schaug, Rosaline Mary (2023). Creating a Free Space for Professional Development through Collaborative Self-Study. 17 s. Studying Teacher Education.
https://doi.org/10.1080/17425964.2023.2212683

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 s. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig