English version
Aina Kristiansen

Aina Kristiansen

Kort om

Yrkesfaglærer innenfor fagene FBIE, har mange års erfaring som yrkesfaglærer og rådgiver i den videregående skole. Har master i karriereveiledning og yrkespedagogikk. Videreutdanning innen spesialpedagogikk, rådgivning/ karriereveiledning, keramikk og visuelle kunstfag.
Nøkkelord: Karrierelæring og Utdanningsvalg, Ungdomskultur, Veiledning, Karriereveiledning, Yrkesdidaktikk, YPU, Pedagogikk.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Statsråd Brenna svarer ikke på yrkesfagkrisen i norsk ungdomsskole. Dagsavisen.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Ti års satsing - null resultat. Dagsavisen.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Ti års satsing på yrkesfag – null resultat. Dagsavisen.
https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/05/09/ti-ars

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Hvordan få elevene gjennom yrkesutdanningen?. Yrke.

Egeland, Frank; Haaland, Grete; Kristiansen, Aina (2022). Hvordan få elevene gjennom yrkesutdanningen? Svaret ligger i ungdomsskolen. Yrke. Vol. 66.

Wolden, Anne-Catrine ; Dahlback, Jorunn ; Sylte, Ann Lisa ; Berg Olstad, Hanne ; Kristiansen, Aina ; Møllerhagen, Torill Hammeren ; Meland, Marie Syverstad (2020). Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Fagfornyelse 2020 - Yrkesfaglærerens framtidige kompetansebehov ved Vg1 FBIE og HDP. Yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk og Kompetanses.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig