English version
Grete Haaland

Grete Haaland

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Tilpasset opplæring   Vurdering   Livslang læring   Arbeidslivslæring   Erfaringslæring   Yrkespedagogikk   Deltagende aksjonsforskning   Fagopplæring   Yrkesdidaktikk   Fag og yrkesopplæring   Ledelse av læring   Yrkesdifferensiering   Interessedifferensiering   Realkompetansevurdering

Samarbeidsrelasjoner

Pristina University; Kosovo) Norges teknologiske naturvitenskapelige universitet (NTNU) LeonardoNasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) Roskilde University (RUC); Danmark Universitet i Tromsø (UiT) Haga Helia University in Helsinki Universitet i Nordland (UiN) Høgskolen Stord Haugesund (HSH)

Vitenskapelige publikasjoner

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2638021

Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2490850

Haaland, Grete; Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 2. s. 33-50. Gyldendal Akademisk.

Schwencke, Eva; Haaland, Grete (2016). Profesjonsrettede utdanninger i spenningsfeltet mellom relevant faglig kvalitet og universitetssatsing. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 1. s. 15-32. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Kari; Haaland, Grete (2015). Utfordringer i norsk yrkesopplæring. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kapittel 1. s. 19-49. Fagbokforlaget.

Hansen, Kari; Haaland, Grete (2015). Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kap 8. s. 157-177. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kap 5. s. 112-130. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Red.). Tett på yrkesopplæring. kap 4. s. 89-111. Fagbokforlaget.

Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (2015). Tett på yrkesopplæring. ISBN: 978-82-450-1811-0. 360 s. Fagbokforlaget.
https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245018110

Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (Red.). Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22. s. 339-354. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig