English version
Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte

Kort om

2021-d.d.: Professor i pedagogikk og Forskningsleder v/ Institutt for yrkesfaglærerutdanning
2016 - 2020: Førsteamanuensis v/masterutdanning i yrkespedagogikk - kullkoordinator
2020-2025: Prosjektleder for NFR-prosjektet Lærerutdanningsskoler (LUSY)
2019-d.d.: Førsteamanuensis v/Ph.d-kurs: Yrkespedagogisk forskning
2019-d.d.: Førsteamanuensis v/Ph.d-kurs: Yrkesdidaktisk forskning
2018 - 2020: Forskergruppeleder
2014 - 2016: PhD-kandidat 50%: Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning
2011 - 2017: Førstelektor v/Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse
2006 - d.d.: Førsteamanuensis v/Yrkesfaglærerutdanning DH
Eksternt oppdrag: 2013 - d.d.: Førsteamanuensis v/Pedagogisk basiskurs for politiutdannere, Politihøgskolen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Profesjonspedagogikk

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Forskningsstrategi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Kaija-Liisa; Sylte, Ann Lisa (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Havreberg, Solveig Dalehaug; Sylte, Ann Lisa (2021). Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 11.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 7.

Sylte, Ann Lisa (2020). Predicting the future competence needs in working life: Didactical implications for VET in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training .

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.

Sylte, Ann Lisa (2018). Profesjonsretting og studentaktivitet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 3.

Sylte, Ann Lisa (2017). Validitet i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Artikkel. s. 443-462. Cappelen Damm Akademisk.

Sylte, Ann Lisa; Jahanlu, David (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.

Sylte, Ann Lisa (2016). Profesjonspedagogikk - yrkesretting / profesjonsretting av pedagogikk og didaktikk (2. utg.). ISBN: 978-82-05-49450-3. 298 s. Gyldendal Akademisk.

Sylte, Ann Lisa (2015). Aksjonsforskerrollen ved bruk av Bourdieus begreper sett i forhold til erfaringslæring – en analyse. Inglar, Tron (Red.). Erfaringslæring. Kap 6. s. 114-138. Portal forlag.

Sylte, Ann Lisa (2015). Yrkesretting av teorien og yrkesdifferensiering – en vei for å hindre frafall ved yrkesopplæringen i videregående skole. Yrkespedagogiske perspektiver. kap 7. s. 140-167. Gyldendal Akademisk.

Sylte, Ann Lisa (2014). Vurdering for yrkesrelevant opplæring. 18 s. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 4 2014.
http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2014/2014-4-sylt...

Sylte, Ann Lisa (2013). ProfesjonspedagogikkProfesjonsretting / yrkesretting av pedagogikk og didaktikk. ISBN: 9788205447110. 296 s. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig