English version
Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte

Kort om

Professor i pedagogikk

- PhD i Utdanningsvitenskap om Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning

Erfaring / arbeidsområde

- Prosjektleder for NFR-prosjektet Lærerutdanningsskoler (LUSY) 2020-2025

- Forskningsleder v/ Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

- Forskningsgruppeleder v/ YLU

- Aksjonsforskning / forskningsprosjekter

Emneansvarlig for Ph.d.-kursene

- Yrkespedagogisk forskning, Yrkesdidaktiskforskning,  Aksjonsforskning

- Master i yrkespedagogikk 

- Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse

- Yrkesfaglærerutdanning

Eksternt oppdrag

- Professor v/ Pedagogisk basiskurs for politiutdannere, Politihøgskolen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Profesjonspedagogikk

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Forskningssamarbeid   Forskningsstrategi

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Magnussen, Kaija-Liisa; Sylte, Ann Lisa (2022). Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Havreberg, Solveig Dalehaug; Sylte, Ann Lisa (2021). Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 11.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. International Journal for Research in Vocational Education and Training . Vol. 7.

Sylte, Ann Lisa (2020). Predicting the future competence needs in working life: Didactical implications for VET in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training .

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.

Sylte, Ann Lisa (2018). Profesjonsretting og studentaktivitet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 3.

Sylte, Ann Lisa (2017). Validitet i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Artikkel. s. 443-462. Cappelen Damm Akademisk.

Sylte, Ann Lisa; Jahanlu, David (2017). Profesjonsrettet lærerutdanning for yrkesfag - dagens undervisning og opplevelse av relevans. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.

Sylte, Ann Lisa (2016). Profesjonspedagogikk - yrkesretting / profesjonsretting av pedagogikk og didaktikk (2. utg.). ISBN: 978-82-05-49450-3. 298 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig