English version
Anette Lund Follestad

Anette Lund Follestad

Kort om

Erfaring fra voksenopplæringsfeltet, prosjektet "Fagbrev på arbeidsplassen", realkompetansevurdering og karriereveiledning. Utdannet sykepleier og har undervisningserfaring fra helse/oppvekstfag i 18 år ved vgs.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Follestad, Anette Lund; Nore, Hæge (2019). Who should be the validator of life-long competences from working life (RPL) - and which skills and competences should they have?. NORDYRK 2019. NORDYRK.

Haaland, Grete; Vagle, Inger; Follestad, Anette Lund (2019). Validation of prior learning in Vocational teacher education, Bachelor degree - WHY and HOW?. VPL-biennale. EU-Samarbeid.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig