Norwegian version
Anette Lund Follestad

Anette Lund Follestad

Publications and research

Textbooks

Follestad, Anette Lund ; Haaland, Grete; Lier, Arne Roar (2021). Realkompetanse - Vurdering og anerkjennelse. ISBN: 9788283722703. 108 p. Fagbokforlaget.

Follestad, Anette Lund ; Doorn, Janca Molthe Van (2016). Realkompetansevurdering for livslang læring – en modell for vurdering av realkompetanse etter «top-down» prinsippet. ISBN: 9788278419588. 47 p. Pedlex Norsk Skoleinformasjon.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete