Norwegian version
Halvor Spetalen

Halvor Spetalen

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Vocational pedagogic   Vocational education   Vocational education

Scientific publications

Spetalen, Halvor (2022). Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4770

Lyckander, Rønnaug H.; Spetalen, Halvor (2022). Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket?. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 14.

Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Spetalen, Halvor; Eben, Bjørn (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?. FoU i praksis . Vol. 12.

Spetalen, Halvor (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. 18 p. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Spetalen, Halvor (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 7.
http://www.njvet.ep.liu.se/issues/2017/v7/i1/06/nj...

Spetalen, Halvor (2016). Forskningsbasert undervisning i yrkesfaglærerutdanningen – retorikk eller realitet?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel 7. p. 122-142. Gyldendal Akademisk.

Spetalen, Halvor; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 3.
http://www.nordyrk.org/

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete