Norwegian version
Halvor Spetalen

Halvor Spetalen

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Vocational pedagogic   Vocational education   Vocational education

Scientific publications

Spetalen, Halvor (2022). Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4770

Lyckander, Rønnaug H. ; Spetalen, Halvor (2022). Profesjonskvalifisering for yrkesfaglærere: To ulike utdanninger, like godt forberedt for læreryrket?. 23 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9206

Eben, Bjørn ; Spetalen, Halvor (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020. 18 p. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. Vol. 15.
https://doi.org/10.23865/up.v15.3086

Hellne-Halvorsen, Ellen Beate ; Spetalen, Halvor (2020). Arbeid med skriving i yrkesfaglærerutdanningen. 33 p. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 14.
https://doi.org/10.5617/adno.8026

Eben, Bjørn ; Spetalen, Halvor (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 5.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3393

Spetalen, Halvor ; Eben, Bjørn (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?. FoU i praksis. Vol. 12.

Spetalen, Halvor (2017). Teori og praksis i yrkesfaglige læreplaner – myter og realiteter. 18 p. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 2.
https://doi.org/10.7577

Spetalen, Halvor (2017). Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177188

Spetalen, Halvor (2016). Forskningsbasert undervisning i yrkesfaglærerutdanningen – retorikk eller realitet?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. p. 122-142. Gyldendal Akademisk.

Spetalen, Halvor ; Sannerud, Ronny (2013). Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi. 17 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 3.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458x.13v3i1a7

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete