Norwegian version
Bjørn Eben

Bjørn Eben

Fields of study

Academic disciplines

Subject didactics   Food science and technology

Subject areas

Food Science   Food Science Quality

Scientific publications

Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis . Vol. 15.

Eben, Bjørn; Spetalen, Halvor (2020). Nye læreplaner i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag - Kompetanse for fremtiden?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.
https://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/vi...

Spetalen, Halvor; Eben, Bjørn (2018). FoU-baserte læringsaktiviteter i yrkesfaglærerutdanning: Sammenheng mellom utdanning og profesjonsutøvelse?. FoU i praksis . Vol. 12.

Eben, Bjørn (2018). Yrkesstolthet og frafall i kokkeyrket. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 3.

Eben, Bjørn; Kvernmo, Gerd Astrid (1999). Matgledekjemi. Jubileumsskrift - faglærerutdanningen 90 år 1909-1999. faglig_bok_institusjon. p. 33-39.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete