Norwegian version
Trine-Lise Offergaard

Trine-Lise Offergaard

Fields of study

Academic disciplines

Education

Subject areas

Vocational education   Education   Health promotion

Scientific publications

Offergaard, Trine-Lise (2020). Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.

Offergaard, Trine-Lise (2018). Trenger yrkesfaglærere danning?. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Ed.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 9. Universitetsforlaget.

Offergaard, Trine-Lise (2016). Ferdig utdannet, og også dannet til yrket?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel 3. p. 52-67. Gyldendal Akademisk.

Offergaard, Trine-Lise (2011). Å lese med mistanke. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Ed.). Om å tolke og forstå tekster. 7. p. 101-112.

Offergaard, Trine Lise; Kvernmo, Gerd Astrid (1999). Fra høner til humanøkologi - brudd eller kontinuitet?. Jubileumsskrift - faglærerutdanningen 90 år 1909-1999. faglig_bok_institusjon. p. 61-69.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete