English version
Trine-Lise Offergaard

Trine-Lise Offergaard

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Yrkesfaglærerutdanning   Danning   Helsefremmende arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

Offergaard, Trine-Lise (2020). Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.

Offergaard, Trine-Lise (2018). Trenger yrkesfaglærere danning?. Christensen, Hanne; Eikeland, Olav; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lindboe, Inger Marie (Red.). Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 9. Universitetsforlaget.

Offergaard, Trine-Lise (2016). Ferdig utdannet, og også dannet til yrket?. Goth, Ursula-Georgine Småland (Red.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel 3. s. 52-67. Gyldendal Akademisk.

Offergaard, Trine-Lise (2011). Å lese med mistanke. Berg, Tove; Walstad, Pål Henning Bødtker (Red.). Om å tolke og forstå tekster. 7. s. 101-112.

Offergaard, Trine Lise; Kvernmo, Gerd Astrid (1999). Fra høner til humanøkologi - brudd eller kontinuitet?. Jubileumsskrift - faglærerutdanningen 90 år 1909-1999. faglig_bok_institusjon. s. 61-69.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig