English version
Oddhild Bergsli

Oddhild Bergsli

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Forebyggende medisin

Emner

Mat og helse

Vitenskapelige publikasjoner

Bergsli, Oddhild; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2020). Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling .

Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie (2017). Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/11250/2448017

Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie; Sundsbø Møllen, Kari; Syverstad, Elisabeth (2009). Fra hjemmesfære til yrkesrettingFra husstell- og husholdningsfag tilhelse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Nordiskt samarbete för hushållsvetenskap. Del av kapittel 6.. s. 65-68.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig