English version
Roger Bakken

Roger Bakken

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Elektrotekniske fag   Pedagogiske fag

Emner

Internasjonalt samarbeid   Yrkespedagogikk   Yrkesfaglærerutdanning   Fag og yrkesopplæring   Prøvenemndsarbeid

Regioner

Øst-Afrika   Vest-Europa

Land

Tyskland   Uganda

Samarbeidsrelasjoner

Universität Bremen; IBB University of Stockholm

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Spetalen, Halvor; Lensjø, Marit; Lyckander, Rønnaug H.; Bakken, Roger (2020). Tverrfaglige temaer i yrksopplæringen. Yrke . Vol. 64.

Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger (2018). Vocational cultures and identities as expressed by Norwegian VET Students and Apprentices. Undergoing large scale assessment of vocational competency in the MECVET project. NERA 2018 Nordic Educational Research Congress. Nordic Educational Researcher's Association.

Bakken, Roger (2018). Helhetlig vurdering i et yrkesdidaktisk perspektiv. NORDYRK. OsloMet - storbyuniversitetet, Institutt for yrkesfaglærerut.

Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger (2017). Quality Improvement in VET Through Large Scale Assessment of Vocational Competence. ECER 2017. ECER/EERA.

Bakken, Roger (2016). HELVYRD project and the assessors assessment in the trade of electrical. A comparative study of assessors in different assessment systems. ECER 2016.

Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger (2016). Skriftlig testing og vurdering av yrkeskompetanse – ønskelig for hva og hvem?. NORDYRK 2016. Roskilde University.

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger (2015). International large scale studies of competence in VET. Issues of comparability in test construction. ECER 2015. EERA.

Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Heinemann, Lars; Bakken, Roger (2014). Comparatvie Research on Competence Development and Occupational Commitment. ECER 2014 European Conference on Educational Research. EERA European Educational Research Association.

Bakken, Roger (2014). Comparative study of raters judgments in competence-based assessment systems for Apprentices. ECER. EERA.

Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger; Deichman-Sørensen, Trine (2014). Occupational validation as design framework for competence assessment in vocational education and training (VET). EARLI SIG14 2014 Learning and professional development conference. Universitetet i Oslo.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig