Norwegian version
Jorunn Dahlback

Jorunn Dahlback

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education

Subject areas

Action research   Individualized instruction   Assessment   Lifelong learning   Learning at work   Experiencial learning   Instruction. Classroom Management   Vocational pedagogic   Participatory Action Research   Vocational education   Vocational didactics   Fag og yrkesopplæring   Educational management   ?

Research projects

Scientific publications

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/sjvd.4573

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2020). The Importance of Authentic Workplace-Based Assessment: A Study From VET Teacher Education. 22 p. International Journal for Research in Vocational Education and Training. Vol. 7.
https://doi.org/10.13152/ijrvet.7.3.3

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. Vol. 4.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit (Ed.). Yrkesopplæring. p. 87-103. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/sjvd.3234

Dahlback, Jorunn ; Berg Olstad, Hanne ; Sylte, Ann Lisa ; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. 21 p. Nordic Journal of Vocational Education and Training. Vol. 8.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188357

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari (2015). Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. p. 131-144. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. p. 112-130. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. p. 89-111. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn ; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (Ed.). Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. p. 339-354. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete