Norwegian version
Jorunn Dahlback

Jorunn Dahlback

Fields of study

Academic disciplines

Other subjects within education

Subject areas

Action research   Individualized instruction   Assessment   Lifelong learning   Learning at work   Experiencial learning   Instruction. Classroom Management   Vocational pedagogic   Participatory Action Research   Vocational education   Vocational didactics   Fag og yrkesopplæring   Educational management   ?

Research projects

Scientific publications

Dahlback, Jorunn (2019). Yrkesretting av yrkesfaglige utdanningsprogram. Lyngsnes, Kitt Margaret; Rismark, Marit (Ed.). Yrkesopplæring. Kapittel 5. p. 87-103. Gyldendal Akademisk.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2019). Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.

Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (2018). Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 8.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari (2015). Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. Kapittel 6. p. 131-144. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. kap 5. p. 112-130. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. kap 4. p. 89-111. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara (2014). Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (Ed.). Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Del 2. Læreren og eleven/lærlingen, kap. 22. p. 339-354. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete