Norwegian version
Inger Vagle

Inger Vagle

Scientific publications

Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2022). Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet. Forskning og Forandring . Vol. 5.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2022). Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 7.
https://hdl.handle.net/11250/3039962

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2020). Kjønn på dagsorden:Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/2994015

Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2019). Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2638021

Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2490850

Vagle, Inger; Møller, Ellen (2017). Mangfoldig aksjonsforskning for et mangfoldig skole- og arbeidsliv. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kap 15. p. 337-355. Cappelen Damm Akademisk.

Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2017). Feministisk aksjonsforskning i det yrkesfaglige feltet. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. 14. p. 315-335. Cappelen Damm Akademisk.

Haaland, Grete; Vagle, Inger (2016). Profesjonsretting og forholdet mellom eksamensform og sluttvurdering. Goth, Ursula-Georgine Småland (Ed.). Yrkes- og profesjonsutdanning i en norsk kontekst. Kapittel nr. 2. p. 33-50. Gyldendal Akademisk.

Møller, Ellen; Vagle, Inger (2015). Jakten på portåpnere i den kjønnsdelte yrkesopplæringen. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. kap 10. p. 197-211. Fagbokforlaget.

Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (2015). Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard (Ed.). Tett på yrkesopplæring. kap 5. p. 112-130. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete