Norwegian version
Nina Amble

Nina Amble

Fields of study

Academic disciplines

Organisational psychology   Social sciences

Subject areas

Gender and women perspectives   Organisational learning   Learning at work   Nursing and care   Service innovation   Innovation in the public sector

Scientific publications

Amble, Nina (2022). Nærhet, samvær og samarbeid i arbeiderkollektivet - En postpandemisk refleksjon over betydningen av fysisk nærvær av andre. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 6.

Amble, Nina; Møller, Ellen; Vagle, Inger (2022). Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet. Forskning og Forandring . Vol. 5.

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2020). Om å lære i lag – en modell for kollektiv videreutdanning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Kapittel 18. Cappelen Damm Akademisk.

Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Rismark, Marit (2020). Innovasjon som fenomen og praksis. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 2. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina (2020). Vår aksjonsforskning og den doble oppgaven. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. kapittel 8. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Waaler, Solveig (2020). Medarbeiderdrevet innovasjon, et eksempel. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 6. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit (2020). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (2020). Medarbeiderdrevet innovasjon. ISBN: 9788205531857. 200 p. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/OEkonomi-og...

Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (2019). Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi .
https://fagbladet.no/mapper/dokumenter/Deltidsknut...

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete