Norwegian version
Else Marie Johansen

Else Marie Johansen

Fields of study

Subject areas

Vocational pedagogic   Vocational education

Scientific publications

Johansen, Else Marie (2020). Å lære å fornye: hva kan verktøy fra medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), tilføre utdanningen av helsefagarbeidere?. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 7. p. 115-135. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit (2020). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. Forskning og Forandring . Vol. 1.
https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/art...

Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie (2017). Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education . Vol. 8.
http://hdl.handle.net/11250/2448017

Bergsli, Oddhild; Johansen, Else Marie; Sundsbø Møllen, Kari; Syverstad, Elisabeth (2009). Fra hjemmesfære til yrkesrettingFra husstell- og husholdningsfag tilhelse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Nordiskt samarbete för hushållsvetenskap. Del av kapittel 6.. p. 65-68.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete