Norwegian version
Else Marie Johansen

Else Marie Johansen

Fields of study

Subject areas

Vocational pedagogic   Vocational education

Scientific publications

Johansen, Else Marie (2021). Yrkesfaglærerens paradoks: Utdanne til fagarbeid eller videre studier?. Nordic Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2111246

Johansen, Else Marie (2020). Å lære å fornye: hva kan verktøy fra medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), tilføre utdanningen av helsefagarbeidere?. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. p. 115-135. Gyldendal Akademisk.

Amble, Nina ; Johansen, Else Marie (2020). Om å lære i lag – en modell for kollektiv videreutdanning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene (Ed.). Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.121.ch18

Amble, Nina ; Amundsen, Oscar; Johansen, Else Marie ; Rismark, Marit (2020). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk.

Johansen, Else Marie (2020). Helsefagarbeideren, yrkesfaglæreren og det tredelte klasserommet. Fagbladet samfunn og økonomi.
http://www.fagbladet2.com/fagbladet/PDF/samfunnogo

Amble, Nina ; Johansen, Else Marie (2018). Når arbeidet blir skole og skolen blir arbeid – #Læringslivet som et eksempel på et symbiotisk læringssystem. 19 p. Forskning og forandring. Vol. 1.
https://doi.org/10.23865/fof.v1.1216

Goth, Ursula-Georgine Småland; Bergsli, Oddhild ; Johansen, Else Marie (2017). Integration of ethnic minorities during group-work for vocational teachers-in-training in health studies. International Journal of Medical Education. Vol. 8.
https://doi.org/10.5116/ijme.5862.505a

Bergsli, Oddhild ; Johansen, Else Marie ; Sundsbø Møllen, Kari; Syverstad, Elisabeth (2009). Fra hjemmesfære til yrkesrettingFra husstell- og husholdningsfag tilhelse- og sosialfag og restaurant- og matfag. Nordiskt samarbete för hushållsvetenskap. p. 65-68. Nordisk samarbetskommitte för hushållsvetenskap.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete