Norwegian version
Sigrun Saur Stiklestad

Sigrun Saur Stiklestad

Research projects

Scientific publications

Stiklestad, Sigrun Saur (2022). Komplekse utfordringer for helsefagarbeidere. Fagbladet samfunn og økonomi.
https://www.samfunnogokonomi.no/2022/06/helsefagar

Stiklestad, Sigrun Saur (2020). Refleksjon som metode. Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Rismark, Marit (Ed.). Medarbeiderdrevet innovasjon. Gyldendal Akademisk.

Stiklestad, Sigrun Saur (2009). På sviktende kunnskapsgrunnlag? Assistert befruktning for lesbiske par. Etikk i praksis. Vol. 3.

Stiklestad, Sigrun Saur (2008). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 85.

Stiklestad, Sigrun Saur (2007). Det biologiske prinsipps skiftende anvendelse. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 24.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete