Norwegian version
Siv Tonje Sperati Håkensen

Siv Tonje Sperati Håkensen

Administrative field of work

Strategic communication   Research communication   Web publishing   Student recruitment   Social media

Publications and research

Dissemination

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Schmid, Evi (2023). Skal forske på hvordan flere elever kan få læreplass.
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-forske-hvor

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Garrels, Veerle (2023). Unge med utviklingshemming: Overgangen til arbeidslivet krever mye av foreldrene.

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Garrels, Veerle (2023). Unge med utviklingshemming: Overgangen til arbeidslivet krever mye av foreldrene.

Håkensen, Siv Tonje Sperati ; Stiklestad, Sigrun Saur (2023). Gi helsearbeidere flere karrieremuligheter.

Håkensen, Siv Tonje Sperati (2023). _ Gi helsefagarbeidere flere karrieremuligheter.

Schmid, Evi ; Håkensen, Siv Tonje Sperati (2022). Noen ungdommer trenger et alternativ til den tradisjonelle skolen.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Kversøy, Kjartan Skogly; Håkensen, Siv Tonje Sperati (2021). Slik kan vi være sammen digitalt – uten å snakke. Det finnes andre måter å være sosial på enn å snakke. Her kan mennesker med alvorlig utviklingshemming vise vei.
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter

Tyssen, Reidar; Loge, Jon Håvard; Håkensen, Siv Tonje (2011). Krevende klinisk kommunikasjon.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete