Norwegian version
Evi Schmid

Evi Schmid

Fields of study

Subject areas

Learning environment   Youth   Youth Research   Educational choice   Drop-out   Vocational pedagogic   Fag og yrkesopplæring   High School   Alternative learning arena   Educational transitions   Diversity and Inclusion   Apprentice

Research projects

Scientific publications

Schmid, Evi (2023). Anonymisering av kvalitative data: utfordringer og eksempler fra skole- og utdanningsforskningen. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 107.

Schmid, Evi; Haukedal, Christiane Lingås (2022). Identifying resilience promoting factors in vocational education and training: a longitudinal qualitative study in Norway. Empirical Research in Vocational Education and Training . Vol. 14:11.
https://hdl.handle.net/11250/3037584

Tårnesvik, Åshild; Schmid, Evi (2022). Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 6.

Schmid, Evi; Breilid, Nils (2022). For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 39.

Garrels, Veerle; Skåland, Børge; Schmid, Evi (2022). Blurring Boundaries: Balancing between Distance and Proximity in Qualitative Research Studies With Vulnerable Participants. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) . Vol. 21.

Schmid, Evi (2022). Om betydningen av forventninger fra foreldre og lærere for sårbare elever: funn fra en kvalitativ studie på yrkesfag. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.

Schmid, Evi; Garrels, Veerle (2021). Parental involvement and educational success among vulnerable students in vocational education and training. Educational Research . Vol. 63.

Schmid, Evi; Jørstad, Beate; Nordlie, Gøril Stokke (2021). How schools contribute to keeping students on track: Narratives from vulnerable students in vocational education and training. Nordic Journal of Vocational Education and Training . Vol. 11.

Schmid, Evi (2021). Balancing Standardisation and Individualisation: How Counties Develop Two-year Apprenticeships for Low-achieving Students in Upper Secondary VET in Norway. Nagele, Christof; Stalder, Barbara E.; Weich, Miriam (Ed.). Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning.Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training. 321-325. p. 321-325.

Schmid, Evi (2021). «Alle sammen støtter hverandre og hjelper hverandre hvis vi trenger motivasjon»: et elevperspektiv på læring og relasjoner i flerkulturelle videregående skoler med lave inntakskrav. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) . Vol. 2.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete