Norwegian version
Nils Breilid

Nils Breilid

Fields of study

Academic disciplines

Special needs education

Subject areas

Emotional disorders   Evaluation   Competence building   Interaction   Social competence   Social problems   Development of linguistic and communicative skills   Councelling   Congenital deafblind   Inclusive education   Educational psychological service

Scientific publications

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2023). Cross-professional collaboration to improve inclusive education. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Schmid, Evi; Breilid, Nils (2022). For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene. Søkelys på arbeidslivet . Vol. 39.

Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete (2021). Samtaler som tidlig innsats. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Tidlig innsats. Kapittel 6. p. 140-164. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 p. Psykologi i kommunen (PIK) .
https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/pp-tjeneste...

Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils (2019). Selvinnsikt hos rådgiver og bruker i spesialpedagogisk rådgivning. Haugan, Jan Arvid; Kvello, Øyvind (Ed.). Selvinnsikt og profesjonalitet. 10. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils; Dyrnes, Eva Martinsen (2017). Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2507419

Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete (2014). Å nå og forstå. Betydning av dialoger for å fremme elevers involvering og utvikling. Norsk tidsskrift for logopedi . Vol. 60.

Breilid, Nils (2013). Hidden potentials within compulsory pupil-teacher dialogues. American Journal of Pastoral Counseling . Vol. 47.

Lassen, Liv Margarete; Breilid, Nils (2012). Foreldresamarbeid i praksis. Et verktøy for foreldre, lærere og elever for å skape utviklingsfremmende samtaler. ISBN: 978-82-450-1198-2. 152 p. Fagbokforlaget.

Breilid, Nils; Sørensen, Peer Møller (2012). Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko - revidert og vesentlig omarbeidet kapittel. Befring, Edvard; Tangen, Reidun (Ed.). Spesialpedagogikk. Kapittel 31. p. 627-644. Cappelen Damm AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete