Norwegian version
Paul Robert Sundar

Paul Robert Sundar

Scientific publications

Klages, Wiebke; Lundestad, Magritt; Sundar, Paul Robert (2019). Mentoring of Newly Qualified Teachers in Early Childhood Education and Care Centres: Individual or organizational orientation?. International Journal of Mentoring and Coaching in Education .

Sundar, Paul Robert (2018). PP-rådgiveren - en endringsagent. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Kapittel 7. p. 103-115. Cappelen Damm Akademisk.

Haugland, Berit; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Elever i videregående skole som bor i barnevernsinstitusjon – PPOTs praksis. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 13. p. 184-198. Cappelen Damm Akademisk.

Vassdal, Else Marie; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Hvordan kan PP-tjenesten bli en mer likeverdig tjeneste for flerspråklige barn og unge?. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 12. p. 172-183. Cappelen Damm Akademisk.

Ahmadinia, Soraya; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Rett hjelp til rett tid – veien til økt læringsutbytte. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 11. p. 158-171. Cappelen Damm Akademisk.

Grønningsæter, Inger Johanne; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Vil samarbeid mellom skule og PP-teneste om ei ny organisering av grunnleggjande leseopplæring på sikt føre til eit lågare behov for spesialundervisning?. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 10. p. 145-157. Cappelen Damm Akademisk.

Redi, Cathrine Rismo; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Å begynne uten å begynne fra begynnelsen. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 9. p. 133-144. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). PP-tjenesten og kompetanse- og organisasjons utvikling i skolen. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 2. p. 27-44. Cappelen Damm Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete