Norwegian version
Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen

About

Hege Knudsmoen, cand. polit in pedagogy. She has conducted research in the field adapted education, inclusion and special education. In recent times, she has a special focus on international perspectives, practice- and study exchange, as well as internationalization at home (COIL).

Research projects

Scientific publications

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (2022). Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/3016235

Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/arti...

Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 p. Education Inquiry .

Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (2018). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 8. p. 119-132. Cappelen Damm Akademisk.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (2017). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel. Løtveit, Morten (Ed.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. Kapittel. p. 335-358. Oplandske Bokforlag.

Knudsmoen, Hege (2017). Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte. Haug, Peder (Ed.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Kapittel 8. p. 170-189. Det Norske Samlaget.

Knudsmoen, Hege; Simonsen, Eva (2016). Why Michel Foucault in Norwegian Special-Education Research?. Nordic Journal of Social Research . Vol. 7.

Nordahl, Thomas; Knudsmoen, Hege (2015). Læringsmiljøet i skolen og foreldrenes involvering i elevenes skolegang. Langfeldt, Gjert (Ed.). Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". 12. p. 255-270. Fagbokforlaget.

Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk .

Knudsmoen, Hege (2012). En kritisk historisk analyse av spesialundervisning. Nordahl, Thomas (Ed.). Bedre læring for alle elever: Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer med skolen. Kap. 4. p. 87-107. Gyldendal Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete