Norwegian version
Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen

About

Hege Knudsmoen, cand. polit in pedagogy. She has conducted research in the field adapted education, inclusion and special education. In recent times, she has a special focus on international perspectives, practice- and study exchange, as well as internationalization at home (COIL).

Research projects

Scientific publications

Slapac, Alina; Collett, Karen; Wessels, Frances Joan; Gamiet, Gasant; Knudsmoen, Hege (2023). Social Justice Pedagogy and Collaborative Online International Learning (COIL): Across Three Partner Higher Education Institutions. Escudeiro, Paula; Escudeiro, Nuno; Bernardes, Oscar (Ed.). Handbook of Research on Implementing Inclusive Educational Models and Technologies for Equity and Diversity. IGI Global.
https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0453-2.ch013

Knudsmoen, Hege (2023). En historisk analyse av den pedagogisk- psykologiske tjenestens virksomhetsprofil. Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar (Ed.). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege ; Nes, Kari (2022). Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20. 18 p. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3434

Knudsmoen, Hege ; Mausethagen, Sølvi ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. 14 p. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 8.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3435

Mausethagen, Sølvi ; Knudsmoen, Hege ; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 p. Education Inquiry.
https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2112013

Knudsmoen, Hege ; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (2018). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. Fasting, Rolf Bjarne (Ed.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. p. 119-132. Cappelen Damm Akademisk.

Knudsmoen, Hege (2017). Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte. Haug, Peder (Ed.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. p. 170-189. Det Norske Samlaget.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege ; Nes, Kari (2017). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel. Løtveit, Morten (Ed.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. p. 335-358. Oplandske Bokforlag.

Knudsmoen, Hege ; Simonsen, Eva (2016). Why Michel Foucault in Norwegian Special-Education Research?. Nordic Journal of Social Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.15845/njsr.v7i0.901

Knudsmoen, Hege ; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete