Norwegian version
Øystein Skundberg

Øystein Skundberg

Scientific publications

Østrem, Solveig ; Greve, Anne ; Skundberg, Øystein (2024). Smittevern og biopolitikk i barnehagens hverdagsliv. Barn – forskning om barn og barndom i Norden.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5600

Skundberg, Øystein (2023). Orden og uorden - forståelse og klassifisering av utviklingshemmede i perioden 1800-1951. Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar (Ed.). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

Skundberg, Øystein (2022). Lekens instrumentelle verdi Fire eksempler fra praktisk-pedagogisk litteratur. Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve; Vik, Stine (Ed.). Pedagogikkens idé og oppdrag. Fagbokforlaget.
https://doi.org/10.55669/oa010302

Skundberg, Øystein (2021). "Legemlig og sjælelig sammenvævet". Barns kjønnede vesen i oppdragelsesboken Forældre og Børn (1902). Slagmark. Vol. 83.

Skundberg, Øystein (2020). Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1646

Skundberg, Øystein (2018). Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 42.
https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-04-03

Thuen, Harald; Skundberg, Øystein (2018). "I kjærlighedens tjeneste" Straffens legitimitet i oppdragelse og undervisning. Nordic Journal of Educational History. Vol. 5.
https://doi.org/10.36368/njedh.v5i2.116



These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete