English version
Øystein Skundberg

Øystein Skundberg

Vitenskapelige publikasjoner

Skundberg, Øystein (2022). Lekens instrumentelle verdi Fire eksempler fra praktisk-pedagogisk litteratur. Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve; Vik, Stine (Red.). Pedagogikkens idé og oppdrag. Fagbokforlaget.

Skundberg, Øystein (2021). "Legemlig og sjælelig sammenvævet". Barns kjønnede vesen i oppdragelsesboken Forældre og Børn (1902). Slagmark . Vol. 83.

Skundberg, Øystein (2020). Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk .

Skundberg, Øystein (2018). Hva jenter må vite: Kristiane Skjerve, Sundhetslæren og jenters seksualitet. Tidsskrift for kjønnsforskning . Vol. 42.
https://www.idunn.no/tfk/2018/04/hva_jenter_maa_vi...

Thuen, Harald; Skundberg, Øystein (2018). "I kjærlighedens tjeneste" Straffens legitimitet i oppdragelse og undervisning. Nordic Journal of Educational History . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2591066Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig