English version
Anne Greve

Anne Greve

Kort om

Utdannet førskolelærer fra Barnevernsakademiet i Oslo, 17 års praksis fra barnehage. Disputerte i 2007 med doktorgradsavhandlingen "Vennskap mellom små barn i barnehagen".
Forskningsinteresser: Vennskap, lek, profesjonshistorie.

Fagområder

Emner

Vennskap   Barns lek   Barnehagelærernes historie

Vitenskapelige publikasjoner

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Red.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Red.). Barnehagelæreren - en verdibygger. kapittel. s. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. s. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2018). Barnehagens brede samfunnsmandat. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 2. s. 31-46. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapttel 3. s. 49-63. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. s. 27-47. Fagbokforlaget.

Kristensen, Knut Olav; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. kapittel 11. s. 289-306. Vidarforlaget AS.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav (2018). Når det fiktive stedet møter det fysiske rommet - rommets betydning for dramatisk lek. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Red.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. kap 9. s. 161-176. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig