English version
Anne Greve

Anne Greve

Kort om

Utdannet førskolelærer fra Barnevernsakademiet i Oslo, 17 års praksis fra barnehage. Disputerte i 2007 med doktorgradsavhandlingen "Vennskap mellom små barn i barnehagen".
Forskningsinteresser: Vennskap, lek, profesjonshistorie.

Fagområder

Emner

Vennskap   Barns lek   Barnehagelærernes historie

Forskningsprosjekter

  • Levende Kulturarv

    I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av tradisjonelle og nye sanger, kan bidra til bevaring og fornying av immateriell kulturarv i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Vitenskapelige publikasjoner

Greve, Anne; Bergvik, Eilen Sunniva; Kristensen, Knut Olav (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 244 s. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Okamoto-Omi, Yoriko (2023). Mimamori childcare in Japanese and Norwegian early childhood education. Journal of Early Childhood Research .

Bjorbækmo, Wenche; Greve, Anne; Asbjørnslett, Mona (2022). “This is Not Me” – A Critical Discussion About Methodological Issues Concerning Agency and Participatory Sense-Making in Qualitative Research with Children. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/95710

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Red.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Red.). Barnehagelæreren - en verdibygger. kapittel. s. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. s. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2018). Barnehagens brede samfunnsmandat. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 2. s. 31-46. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Red.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapttel 3. s. 49-63. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig