English version
Solveig Østrem

Solveig Østrem

Vitenskapelige publikasjoner

Kasin, Olav; Østrem, Solveig (2023). Masterutdannede barnehagelæreres vilkår i barnehagen. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55.ch5

Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (2023). Mere viden om masteruddannede barnehagelærere og pædagoger. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. s. 217-227. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/https://doi.org/10.23865/noasp.55....

Østrem, Solveig (2023). Masterutdannede barnehagelæreres mangfoldige kompetanse. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55.ch9

Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (2023). Barnehagefaglig master i praksis. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Red.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55.ch1

Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (2023). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. ISBN: 9788202805999. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2023). Viden, kritik og uenighedsfælleskab. Rothuizen, Jan Jaap; Togsverd, Line (Red.). s. 124-143. Akademisk Forlag.

Østrem, Solveig (2022). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202777647. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2022). Hvis skoleforberedelse ikke fantes. Schaanning, Espen; Aagre, Willy (Red.). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. s. 57-75. Universitetsforlaget.

Østrem, Solveig (2021). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202533373. 154 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. 308 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig