English version
Solveig Østrem

Solveig Østrem

Vitenskapelige publikasjoner

Østrem, Solveig (2021). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202533373. 154 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarn og programinvasjon. Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Red.). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. kapittel. s. 7-36. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. 308 s. Cappelen Damm Akademisk.

Østrem, Solveig (2018). Hvorfor barnehagelærere ikke slutter. Østrem, Solveig (Red.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 10. s. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Østrem, Solveig (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. ISBN: 978-82-02-57045-3. 202 s. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/11250/2581226

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. ISBN: 978-82-450-2138-7. 204 s. Fagbokforlaget.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2017). Håndverk og fagspråk i pedagogisk arbeid. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse . Vol. 1.
https://tidsskrift.dk/index.php/FPPU/article/view/...

Østrem, Solveig (2016). Program til hinder for demokratisk deltakelse. Dansk pædagogisk tidsskrift .
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/S%C3%...

Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. ISBN: 978-82-0248244-2. 138 s. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig