Norwegian version
Solveig Østrem

Solveig Østrem

Scientific publications

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2023). Viden, kritik og uenighedsfælleskab. Rothuizen, Jan Jaap; Togsverd, Line (Ed.). p. 124-143. Akademisk Forlag.

Østrem, Solveig (2022). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202777647. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2022). Hvis skoleforberedelse ikke fantes. Schaanning, Espen; Aagre, Willy (Ed.). Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. p. 57-75. Universitetsforlaget.

Østrem, Solveig (2021). Å skrive akademisk. En veiviser for forskere. ISBN: 9788202533373. 154 p. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarn og programinvasjon. Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (Ed.). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. p. 7-36. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2019). Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. 308 p. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. ISBN: 978-82-450-2138-7. 204 p. Fagbokforlaget.

Østrem, Solveig (2018). Hvorfor barnehagelærere ikke slutter. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. p. 177-198. Cappelen Damm Akademisk.

Østrem, Solveig (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. ISBN: 978-82-02-57045-3. 202 p. Cappelen Damm Akademisk.

Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. Vol. 4.
https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.720

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete