Norwegian version
Anne Greve

Anne Greve

Fields of study

Subject areas

Friendship   Children's play   Teachers' history

Scientific publications

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Ed.). Bloomsbury Education and Childhood Studies..

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Ed.). Barnehagelæreren - en verdibygger. kapittel. p. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. p. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2018). Barnehagens brede samfunnsmandat. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 2. p. 31-46. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapttel 3. p. 49-63. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Kristensen, Knut Olav; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. kapittel 11. p. 289-306. Vidarforlaget AS.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav (2018). Når det fiktive stedet møter det fysiske rommet - rommets betydning for dramatisk lek. Seim, Sissel; Sæter, Oddrun Kristine (Ed.). Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet.. kap 9. p. 161-176. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne (2018). Rammer for medvirkning i norske og franske barnehager. Et utenfrablikk på den norske rammeplanen. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Ed.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. kapittel 5. p. 73-89. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete