Norwegian version
Anne Greve

Anne Greve

Fields of study

Subject areas

Friendship   Children's play   Teachers' history

Research projects

  • Vibrant Connections

    In the project Vibrant Connections, we are particularly involved with how music, both traditional and new songs, can contribute to the preservation and renewal of immaterial cultural heritage in kindergartens and in kindergarten teacher training programmes.

Scientific publications

Østrem, Solveig ; Greve, Anne ; Skundberg, Øystein (2024). Smittevern og biopolitikk i barnehagens hverdagsliv. Barn – forskning om barn og barndom i Norden.
https://doi.org/10.23865/barn.v42.5600

Greve, Anne ; Okamoto-Omi, Yoriko (2023). Mimamori childcare in Japanese and Norwegian early childhood education. Journal of Early Childhood Research.
https://doi.org/10.1177/1476718X221149375

Kristensen, Knut Olav ; Bergvik, Eilen Sunniva ; Greve, Anne (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 245 p. Fagbokforlaget.

Greve, Anne (2023). Veien til opprettelsen av hovedfag i barnehagepedagogikk - en kamp om å bli tatt på alvor. Pettersvold, Mari; Rothuizen, Jan Jaap; Østrem, Solveig (Ed.). Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.55

Bjorbækmo, Wenche ; Greve, Anne ; Asbjørnslett, Mona (2022). “This is Not Me” – A Critical Discussion About Methodological Issues Concerning Agency and Participatory Sense-Making in Qualitative Research with Children. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). Vol. 21.
https://doi.org/10.1177/16094069221118990

Garnier, Pascale; Greve, Anne ; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education.
https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848530

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Ed.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.
https://doi.org/10.5040/9781350996496.0005

Greve, Anne ; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Ed.). Barnehagelæreren - en verdibygger. p. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne ; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær ; Øien, Ingvil ; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette ; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 27.
https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1634236

Kristensen, Knut Olav ; Greve, Anne (2018). Dramatic play - Modelling teachers' interactions in kindergartens. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. p. 289-306. Vidarforlaget AS.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete