Norwegian version
Anne Greve

Anne Greve

Fields of study

Subject areas

Friendship   Children's play   Teachers' history

Research projects

  • Vibrant Connections

    In the project Vibrant Connections, we are particularly involved with how music, both traditional and new songs, can contribute to the preservation and renewal of immaterial cultural heritage in kindergartens and in kindergarten teacher training programmes.

Scientific publications

Greve, Anne; Bergvik, Eilen Sunniva; Kristensen, Knut Olav (2023). Sammen i lek. ISBN: 978-82-450-2698-6. 244 p. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Okamoto-Omi, Yoriko (2023). Mimamori childcare in Japanese and Norwegian early childhood education. Journal of Early Childhood Research .

Bjorbækmo, Wenche; Greve, Anne; Asbjørnslett, Mona (2022). “This is Not Me” – A Critical Discussion About Methodological Issues Concerning Agency and Participatory Sense-Making in Qualitative Research with Children. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) . Vol. 21.
http://hdl.handle.net/10852/95710

Garnier, Pascale; Greve, Anne; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Chantseva, Victoria; Rayna, Sylvie; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Øien, Ingvil (2020). Body practices: negotiations of ‘risk’ in Norwegian and French preschools. International Journal of Early Years Education .

Greve, Anne (2020). Friendship and peer cultures. Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa.; Hognestad, Karin (Ed.). Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2019). Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. Grindheim, Liv Torunn; Aaserud, Geir (Ed.). Barnehagelæreren - en verdibygger. kapittel. p. 42-56. Fagbokforlaget.

Greve, Anne; Garnier, Pascale; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Øien, Ingvil; Chantseva, Victoria; Fallang, Bjørg; Gulbrandsen, Liv Mette; Rayna, Sylvie (2019). Food practices and risk constructions in Norwegian and French kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 27.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. p. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, Anne; Jansen, Turid Thorsby (2018). Barnehagens brede samfunnsmandat. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 2. p. 31-46. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapttel 3. p. 49-63. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete