Norwegian version
Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Children's play   Early Childhood Education   Childrens participation   Drama education   Aesthetic learning processes   Toddler education   Parents participation

Research projects

Scientific publications

Wolf, Kristin Danielsen (2019). Samarbeid i barnehagen - "Like barn leker best"? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Danielsen (2019). Alt henger sammen – Hverdagslogistikk og små barns muligheter for tilhørighet i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.

Wolf, Kristin Danielsen (2018). Stakeholders’ opinions of quality in Norwegian kindergartens. 17 p. Early Years .

Wolf, Kristin Danielsen (2018). Barns rett til medvirkning og lek i barnehagen. Gjensidighet og personalets lek-etiske overveielser i møter med barns lek. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Ed.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Kapittel 9. p. 141-155. Universitetsforlaget.

Greve, Anne; Kristensen, Knut Olav; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens status og vilkår i barnehagen. Østrem, Solveig (Ed.). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Kapittel 5. p. 86-105. Cappelen Damm Akademisk.

Wolf, Kristin Danielsen; Greve, Anne (2018). Barnehagepedagogikk og profesjon under press. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapttel 3. p. 49-63. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Joramo, Unn-Wenche; Pedersen, Kristin Heggemsnes; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen (2018). Inclusive Aesthetic Practices. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Part II - Aesthetic Practices. p. 361-383. Vidarforlaget AS.

Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (2018). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. ISBN: 9788215027654. 174 p. Universitetsforlaget.

Wolf, Kristin Danielsen (2017). I møte med barns spontane lek. Øksnes, Maria; Rasmussen, Torben Hangaard (Ed.). Barndom i barnehage: Lek. kapittel 6. p. 109-131. Cappelen Damm Akademisk.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete