Norwegian version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Early Childhood Education   Critical reflection   Digital praxis   Mentoring and leadership

Research projects

Scientific publications

Lafton, Tove (2022). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold, revidert utgave. Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (Ed.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave.. Kap 6. p. 110-129. Fagbokforlaget.

Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (2022). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave. ISBN: 9788245037845. 291 p. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Søndenå, Kari (2022). Å utforske refleksjonsbegrepet : filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser. Moxnes, Anna Rigmor; Wilhelmsen, Terese; Øvreås, Steinar; Santana, Marianne Olsen; Aslanian, Teresa K. (Ed.). Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. Kapittel 15. p. 220-232. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED . Vol. 44.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1893-8981-2...

Moxnes, Anna Rigmor; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Gulpinar, Tona; Lafton, Tove; Myrvold, Hanne Berit; Odegard, Nina (2021). Lydkomposisjoner fra en småbarnsavdeling. Elle, Øystein; Nyhus, Mette Røe (Ed.). Kunstmøter og estetiske prosesser med de yngste barna (0-3 år). 5. p. 81-98. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2019). Å lede digitale danningsprosesser i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 2. p. 31-47. Cappelen Damm Akademisk.

Lafton, Tove (2019). Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonsutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Lafton, Tove (2019). Becoming clowns: How do digital technologies contribute to young children’s play?. 11 p. Contemporary Issues in Early Childhood .

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/10037/16094

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Constructing Learning Spaces - Knowledge Development in Work-Based Learning. Higher Education, Skills and Work-based Learning .

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete