Norwegian version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Early Childhood Education   Critical reflection   Digital praxis   Mentoring and leadership

Research projects

Scientific publications

Lafton, Tove (2019). Å lede digitale danningsprosesser i barnehagen. Jæger, Henriette; Sandvik, Margareth; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik (Ed.). Digitale barnehagepraksiser Teknologier, medier og muligheter. Kapittel 2. p. 31-47. Cappelen Damm Akademisk.

Lafton, Tove (2019). Video som veiledningsgrunnlag i studenters profesjonsutvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 103.

Lafton, Tove (2019). Becoming clowns: How do digital technologies contribute to young children’s play?. 11 p. Contemporary Issues in Early Childhood .

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Studenters læringsutbytte i barnehagelærerutdanningen – en problematisering av erfaringslæringens plass. Nordisk Barnehageforskning . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/10037/16094

Lafton, Tove; Furu, Anne (2019). Constructing Learning Spaces - Knowledge Development in Work-Based Learning. Higher Education, Skills and Work-based Learning .

Lafton, Tove; Thoresen, Marianne (2018). Å "gjøre" pedagogikkfaget - aksjonsrettet veiledning i barnehagen. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 10. p. 173-187. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2018). Etisk kunnskaping - fabulering som verktøy i barnehagelærerens utforsking av handlingsmuligheter. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 5. p. 87-105. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (2018). Edderkoppens linjer og sammenkoblede spinn. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. Kapittel 1. p. 13-25. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Bergem, Helen; Evenstad, Randi; Fajersson, Karin Elise; Greve, Anne; Myhre, Cecilie Ottersland; Myrvold, Hanne Berit; Otterstad, Ann Merete; Wolf, Kristin Danielsen (2018). Lekens forundringskammer. Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (Ed.). Barnehagepedagogiske linjeskift. kapitel 2. p. 27-47. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove; Otterstad, Ann Merete (2018). Barnehagepedagogiske linjeskift. ISBN: 9788245021455. 281 p. Fagbokforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete