Norwegian version
Tove Lafton

Tove Lafton

Fields of study

Academic disciplines

General education

Subject areas

Early Childhood Education   Critical reflection   Digital praxis   Mentoring and leadership

Research projects

Scientific publications

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Lafton, Tove ; Andreasen, Kristina Johnsdatter (2024). Children’s digital boundary crossings when moving in between porous ecosystems. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Ed.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Roth, Maria; Schmidt, Eva-Maria; Lafton, Tove ; Kapella, Olaf; Barbuta, Alina (2024). A developmental view on digital vulnerability and agency of children under 10 years of age. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Ed.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Lafton, Tove (2024). Discourses and gender divides in children’s digital everyday lives. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Ed.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. p. 209-237. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-46929-9_8#DOI

Lafton, Tove ; Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2024). Parental mediation and children’s digital well-being in family life in Norway. Journal of Children and Media.
https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2299956

Lafton, Tove ; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/soc13010011

Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove ; Broström, Stig (2022). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave. ISBN: 9788245037845. 291 p. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove (2022). Når nettbrett dokumenterer barnehagens innhold, revidert utgave. Letnes, Mari-Ann; Lafton, Tove; Broström, Stig (Ed.). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. 2. utgave.. p. 110-129. Fagbokforlaget.

Lafton, Tove ; Hauge, Heidi (2022). Har «øyeblikkets pedagogikk» fortsatt en plass i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.23865/nbf.v19.247

Lafton, Tove ; Moxnes, Anna Rigmor; Søndenå, Kari (2022). Å utforske refleksjonsbegrepet : filosofisk motstand i strømlinjeformede praksiser. Moxnes, Anna Rigmor; Wilhelmsen, Terese; Øvreås, Steinar; Santana, Marianne Olsen; Aslanian, Teresa K. (Ed.). Barnehagelærerutdanning i endring : å forske på egen undervisningspraksis i høyere utdanning. p. 220-232. Universitetsforlaget.

Lafton, Tove ; Laski, Alona Krieken (2021). Aktiv læring her og nå, men hva aktiveres for fremtiden? Dramaturgiske perspektiver på underviserens rolle i meningsskapende undervisningspraksiser. UNIPED. Vol. 44.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-02-02

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete