Norwegian version
Lise Lotte Ågedal

Lise Lotte Ågedal

Scientific publications

Knudsen, Jan Sverre ; Ågedal, Lise Lotte (2023). Spontansangen i barnas verden. Balsnes, Anne Haugland; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Ed.). Sangglede og stemmebruk i barnehagen. Gyldendal Akademisk.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete