English version
Lise Lotte Ågedal

Lise Lotte Ågedal

Vitenskapelige publikasjoner

Knudsen, Jan Sverre ; Ågedal, Lise Lotte (2023). Spontansangen i barnas verden. Balsnes, Anne Haugland; Hagen, Liv Anna; Haukenes, Siri (Red.). Sangglede og stemmebruk i barnehagen. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig